Biuro LGR

Odwiedziło nas...

Dziś0
Wczoraj4
Wizyt w tygodniu0
Wizyt w miesiącu114
Łącznie wizyt74055


Wzory Kart oceny formalnej oraz zgodności z kryteriami dostępu oraz ogólnymi LSROR

Karty oceny formalnej oraz zgodności z kryteriami dostępu:
word ikona Karta oceny formalnej oraz zgodności z kryteriami dostępu oraz ogólnymi LSROR dla zakresu „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
word ikona Karta oceny formalnej oraz zgodności z kryteriami dostępu oraz ogólnymi LSROR dla zakresu „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
word ikona Karta oceny formalnej oraz zgodności z kryteriami dostępu oraz ogólnymi LSROR dla zakresu „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
word ikona Karta oceny formalnej oraz zgodności z kryteriami dostępu oraz ogólnymi LSROR dla zakresu „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:
word ikona Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
word ikona Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
word ikona Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
word ikona Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dla zakresu „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

partnerzyBierzwnikChoszcznoDrawnoKrzecinMiroslawiecPelczycePowiatReczSuchanSzersza-perspektywaPZW GorzowPZW Pila