Zapraszamy do próbnych naborów - Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"!

logo lider

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, w ramach próbnego* naboru, na operacje polegające na:

 

  • wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – wsparcie z programu PROW;
  • zrównoważony rozwój oparty na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności – wsparcie z programu PROW;
  • projekt grantowy „Pomostem do wodniackiej pasji” – wsparcie z programu PROW;
  • projekt własny „Promocja działań Stowarzyszenia „Lider Pojezierza – poprawa rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na obszarze działania LGD” – wsparcie z programu PROW.

Limit środków finansowych dostępnych w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” wynosi łącznie 4 350 000 zł, w tym na operacje polegające na:

  • wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR – rozwijanie działalności gospodarczej – wsparcie z programu PROW.

Limit dostępnych środków wynosi 2 000 000 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

  • zrównoważony rozwój oparty na budowaniu otwartej i kreatywnej społeczności – wsparcie z programu PROW.

Limit dostępnych środków wynosi 2 000 000 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

  • projekt grantowy „Pomostem do wodniackiej pasji” – wsparcie z programu PROW; Limit dostępnych środków wynosi 300 000 zł – środki przeznaczone dla sektora społecznego.
  • projekt własny „Promocja działań Stowarzyszenia „Lider Pojezierza – poprawa rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na obszarze działania LGD” – wsparcie z programu PROW.

Limit dostępnych środków wynosi 50 000 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Barlinku, ul. Sądowa 8, w terminie od 18 kwietnia 2016 r. do 13 maja 2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 lub pocztą (decyduje data wpływu). Komplet dokumentów obejmuje jeden egzemplarz w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz wersję elektroniczną wniosku na płycie CD. Dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 13 maja 2016 r., o godzinie 1300.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularze wniosków o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są:

  • w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku. 
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia: liderpojezierza.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w Barlinku: tel./faks 95 746 0360 oraz drogą e-mailową  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

_______________
* Ogłoszenie próbnego naboru wniosków ma charakter szkoleniowy. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie wnioskodawców do prawidłowego wypełniania formularzy wniosków i zapoznanie z procedurami obowiązującymi podczas oceny merytorycznej i formalnej dokonywanej przez Radę LGD.  Zadanie wpłynie na jakość składanych dokumentów w oficjalnych ogłoszeniach o naborach wniosków o przyznanie pomocy. Natomiast udział w próbnym naborze uprawnia wnioskodawcę do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, przyznawanych na drodze oceny przez Radę LGD.

Do pobrania komplet dokumentów:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Dzialanie_1_Wsparcie_przedsiebiorczosci_na_obszarze_LSR.zip)Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSRPlik .ZIP (WinRAR)1074 Kb
Pobierz (Dzialanie_5_Zrownowazony_rozwoj.zip)Zrównoważony rozwój oparty na budowaniu otwartej i kreatywnej społecznościPlik .ZIP (WinRAR)1130 Kb
Pobierz (Dzialanie_7_Projekt_grantowy.zip)Projekt GrantowyPlik .ZIP (WinRAR)5096 Kb
Pobierz (Dzialanie_operacje_wlasne.zip)Operacje WłasnePlik .ZIP (WinRAR)805 Kb